Gamleby Yachtvarv

Klicka på bilden så kommer du till Yachtvarvets information om Florida.

Gamleby Yachtvarv


1958 förvärvade familjen Svennefalk f.d. Tore Holms Yachtvarv i Gamleby, ett mycket anrikt båtvarv som tyvärr vid denna tidpunkt låg nedlagt. En ny verksamhet under namnet Gamleby Yachtvarv startades och fram till 1970 serietillverkades 100-tals motorbåtar.I egen regi konstruerades Capri Cabin och Lill-Saxaren medan Harry Becker stod bakom konstruktionen på bl.a. Saxaren . Även ett flertal segelbåtar byggdes där Tore Holm kontrakterades för att utföra ritningarna, där bland R6:an May Be IX 1960.


1958 var lokalerna till en del förfallet varför anläggningen rustades upp. Stora varvshallen förseddes med nytt yttertak och på grund av den mycket stora takhöjden (för att inrymma minsvepare under kriget) monterades ett innertak. En ny värmeanläggning installerades och innerväggar målades vita  för att få en ljusare och bättre arbetsmiljö. Därutöver uppfördes en tillbyggnad om 220 kvm för en ny maskinhall m.m.
1959 anställdes fyra man och tillverkning började i mindre skala i form av beställningsbyggen. Första beställningen gjordes av Direktör Salén gällande May Be IX


Ett flertal havskryssare i 5-tonsklassen byggdes. Under 1962 till 1963 expanderade verksamheten och övergick till serietillverkning av motorbåtar. Under mitten av 1960-talet arbetade i medeltal 18 man och produktions-volymen uppgick per år till ca 25 st Capri Cabin, 5st Saxaren och 5st Lill-Saxaren.


Under 1960-talet ställde Gamleby Yachtvar ut båtar på "Allt för Sjön" och var också en av de sista utställarna av träbåtar innan plastbåten tog över marknaden.Saxaren visades upp första gången på Allt för Sjön 1962.Utvärdering gjordes huruvida verskamheten skulle ställa om produktionen till plastbåtar, men detta skulle innebära allt för stor kompetensväxling och investering i lokaler. Det ansågs lönsammare att nyttja fastigehterna till expansion av Svennefalks Bil AB med dess tillhörande verksamheter. 1970 hade samtlliga båtbyggare slutat sina anställningar.


LÄNK TILL YACHTVARVETS HEMSIDA.

http://www.yachtvarvet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2