Bröderna Larssons Motorbåtsvarv i Kristinehamn.

Salongsbåten Unn byggdes på Bröderna Larssons motorbåtsvarv i Kristinehamn. Hon beställdes av Greve Carl Kalling som bodde på Djursholm. Han fick henne levererad 1917.


BRÖDERNA LARSSON


I Kristinehamn låg ett av de allra flitigaste CGP-varven. CG Pettersson själv var mycket god vän med varvsägarna Richard och Hugo Larsson, vilket ytterligare bättrade på strömmen av beställningar.

Här byggdes många av CGPs vackra stora salongsbåtar, men också mängder av vanliga »Petterssonbåtar« samt många mer snabbgående passbåtar av alla slag och modeller.


Varvet började också redan under tidigt 1930-tal experimentera med en mindre serietillverkning av den klassiska »Petterssonbåten «, viket föll väl ut.

I mitten på samma decennium fasades emellertid CGP ut allt mer till förmån för varvssonen Lars Larsson och dennes konstruktioner (som i mångt och mycket bar CGPs linjer och utförande).

Sista fritidsbåten i trä byggdes 1949, varefter varvets verksamhet helt övergick till yrkesbåtar av stål och aluminium.


Unn Historia.

1917-1928? Greve Carl Kalling

 

Krigsåren användes Unn som partisanbåt i Norge. Rester av extratank och mörkläggningsutrustning talar för att denna historia är sann.


1953-1965 Statens skogsindustrier. Nu hette hon Helena och fungerade som represenationsbåt och för att transportera anställda ut till myndighetens sommarställe på Svartsö i Stockholms skärgård.

Det fanns en anställd skeppare som hette Bernt.


1965-1970 Bankdirektör Sundberg.

Båten målades vit men Sundberg ångrade sig och återställde mahognyn


1970-1975 Jansson

Tröttnade på båt och sålde henne till förmån för husvagn

1975-1978 Per och Barbro Kjellström, Bo och Kickan Ljungberg

Bo och Kickan Ljungberg gick sedan vidare till renoveringen av Carla III.

1978-1982 Per och Barbro Kjellström, Juri Mägi

Juri tog över som hälftenägare efter Ljungberg men sålde sin hälft till Kjellström efter att par år p g a sjukdom. Juri hade skepparbrev.


1982-2007 Per och Barbro Kjellström

Fam Kjellströms varsamma brukande och underhåll gav Helena/Unn chansen till ett långt liv.2007-2011 Peter Strenger

Peter köpte Helena för att genomföra en renovering som skulle ta två år. Dessvärre p g a varvskonkurs och andra problem drog renoveringen ut på tiden


2011-- Per Lundbladh.

Nu fick Helena/Unn flytta till Blekinge där renoveringen tagit ny fart.

Fyndskicket som hon såg ut 2011.

Många mindre båtar byggdes också.

Och senare delen av varvets historia övergick man mer till att bygga yrkesfartyg som färjor och fartyg till marinen och Tullen.